Fort Rammekens

Op 14 Augustus 2007 hebben wij een bezoek gebracht aan Zeefort Rammekens.

Fort Rammekens is een Nederlands fort bij Ritthem, bij de monding van het voormalige kanaal van Welzinge, dat toegang gaf tot de haven van Middelburg, op enkele kilometers ten oosten van Vlissingen aan de Westerschelde. Oorspronkelijk noemde men het fort ook wel Zeeburg.

Het fort dateert uit 1547 en is het oudste nog bestaande zeefort van West-Europa. Het werd gebouwd in opdracht van Maria van Hongarije die landvoogdes van de Nederlanden was, en diende om de drukke scheepvaartroutes naar Middelburg (destijds de grootste koopstad der Noordelijke Nederlanden) en Antwerpen te beschermen en te controleren. Op deze plek - het "Vlacke" genaamd - begon de toegang tot de vaarweg naar Middelburg en de vaargeul richting Antwerpen liep hier vlak langs de kust. (bron: geschiedeniszeeland.nl). Het fort is een belangrijke spil geweest rond de Tachtigjarige Oorlog, tussen 1560 en 1575 is het fort een aantal keren veroverd. Op 8 februari 1574 werd hier de overdracht van de stad Middelburg ondertekend (zie - Beleg van Middelburg (1572-1574)) tussen Cristóbal de Mondragón en Willem van Oranje.

Van 1585 tot 1616 was het Engels bezit: koningin Elizabeth kreeg het toen samen met Brielle in onderpand, in ruil voor vijfduizend soldaten die de Nederlanden kwamen helpen in de strijd tegen Spanje. In 1616 kwam het terug bij Nederland. In 1787 werd het verbouwd tot hospitaal. Fort Rammekens kwam na de Franse tijd, in 1814, weer in Nederlandse handen. Het zeefort werd in 1869 als vesting opgeheven maar bleef in gebruik als kruitmagazijn.


Deze locatie is bezocht door Aschwin, Vasco en Isel, en Cynthia was mee als gast.
We hebben hier niks kunnen vinden, en het is nu een museum geworden met kunst.
Van het fort zoals deze altijd heeft gediend, is niks meer van te zien, en er wordt amper over gesproken.
Dit vinden wij zeer jammer.

Geef een reactie over deze locatie.