Foto door: Ghosthunting Nederland

Het besluit van de legerleiding om van Antwerpen het centrum van het Belgische verdedigingsstelsel te
maken, leidde in 1859 tot grootse versterkingswerken.
Het project bestond uit twee delen: een nieuwe omwalling rond Antwerpen en acht forten op onderlinge
afstand van twee km ten zuiden van de stad.
De omwalling is verdwenen door aanleg van de Ring.

Fort 7 is het best bewaarde fort en heeft grotendeels de bestemming reservaat gebied op het
gewestplan.
Het is ook een volledig beschermd monument, en daarom niet vrij toegankelijk voor het publiek.


Op dit fort hebben wij meerdere "onverklaarbare" verschijningen gespot.
Sommige hebben wij op foto staan, en sommige op video.
Ook hebben wij een unieke voice-recorder opname.
Dit alles zal z.s.m. online komen en te bekijken / horen zijn.


Op het terrein en in Fort 7 (Schoonselhof) hebben wij ook een documentaire gemaakt i.s.m. NHTV Breda.
De documentaire heet "Ghosthunters: A Supernatural Connection"!

{flv width="640" height="480"}Ghosthunters A Supernatural Connection (Ghost Hunting Nederland){/flv}