8 oktober 2010 zijn we naar De Priorij in Belgie geweest.
De Priorij is een ruine van het 'Onze Lieve Vrouwe Ten Troon' klooster, welke verscholen ligt in het bos midden in het militair domein van het Britse Leger.
Van het kerkje is eigenlijk niets meer over, op wat enkele hoge muren na, en de vermoedelijke grafkelder, welke zich achter een hek bevind.
De overige gebouwen, met name de resten van het voormalige klooster, zijn thans privébezit.

 

Vermoedelijke grafkelderEertijds een abdij met hoogstaand geestelijk en cultureel peil, gesticht in 1414 door ridder Arnold (of Aert) van Crayenhem en vrouwe Johanna van Steyvoort, cf. gemeente-inleiding; de bijhorende kerk zou hun grafkerk zijn.
Thans deels herleid tot een ruïne en als toegankelijke enclave gelegen in de Britse militaire basis.
Het klooster werd gebouwd op de plaats zogenaamd "Hulsdonk", aan de oude weg van Grobbendonk naar Herentals en behoorde tot de Windesheimerorde (augustijnen); de stichting nam een hoogstaande geestelijke en kunstambachtelijke vlucht, voornamelijk op het gebied van de boekverluchting.
Nieuwe bloei na de vernietiging en plunderingen van 1572-1579, doch verbeurd verklaard tijdens de Franse Revolutie; naderhand in gebruik als hoeve, waarbij de kerk als schuur werd ingericht; in 1898 werd de kerk definitief door brand verwoest.
In 1931 kerk aangekocht door Floris Prims die ze in 1950 overmaakte aan het aartsbisdom Mechelen; in 1992 overgedragen aan de gemeente Grobbendonk die het beheer op haar beurt overdroeg aan de natuurvereniging v.z.w. "De IJsvogel".
Deze vereniging begon in 1993 met opgravingen, gevolgd door restauratie van de kerkruïne.

 


Na onderzoek hebben wij kunnen vaststellen dat er paranormale activiteiten aanwezig zijn, zoals je die overal vindt, dus geen bijzondere activeiten.
We hebben helaas geen koor van monniken horen zingen, wat de geruchten zijn in het dorp
Update okt 2011: Ondanks dat anderen beweren dat er niks meer zit spookt het nog wel degelijk op deze locatie
!


Hieronder vind je nog een mooie infrarood foto, en tja, ik hoor je denken, maar nee, het waren helaas Aschwin en Isel.

Infrarood Foto De Priorij
Foto's: © Ghosthunting Nederland.

Gedeeltelijke tekst: © inventaris.vioe.be