EVP

De afkorting van het Engelse Electronic voice phenomenon. Ofwel het bandstemmen fenomeen.

Attila von Szalay, Friedrich Jurgenson en Konstantin Raudive zijn de eersten geweest die interesse toonden voor EVP. Raymond Bayless, de partner van von Szalay, zou de term EVP hebben uitgevonden, een term die bekendheid kreeg dankzij de werken van uitgever Colin Smythe.

EVP is dus al een heel oud begrip en word ook wel bandstemmen (fenomeen) genoemd.

Onder bandstemmen verstaat men het verschijnsel dat men in een geluidsopname bovennatuurlijke stemmen meent te ontdekken die men toeschrijft aan overledenen en bovennatuurlijke wezens, zoals geesten of demonen. Men beschouwt deze stemmen als een paranormaal verschijnsel. Aanvankelijk ontdekte men dit verschijnsel voornamelijk in de ruis van de blanco gedeelten van een opname, maar tegenwoordig probeert men het verschijnsel voort te brengen door speciale opnames, onder andere door in stilte met open microfoon op te nemen of een radio af te stemmen tussen twee zenders en de ruis op te nemen.

Veel Onderzoekers maken opnames op plaatsen waar men geestactiviteit of bijzondere krachten vermoedt, zoals Oude panden en spookhuizen. Volgens deskundigen die zich met het verschijnsel bezighouden, kunnen bruikbare opnames echter overal gemaakt worden. Wanneer er op een opname slecht hoorbare stemmen (zogenaamde C-stemmen) worden waargenomen, wordt deze meestal versterkt en met verschillende filter technieken bewerkt om toch nog verstaanbare stemmen te kunnen waarnemen.

  • A stemmen – door iedereen direct verstaanbaar.
  • B stemmen - door iedereen met wat inspanning en een hoofdtelefoon verstaanbaar.
  • C Stemmen – Moeilijk te verstaan soms zijn er meerdere verklaringen mogelijk.
  • Etc.

De benaming "Bandstemmen" is de traditionele naam voor het verschijnsel, omdat het oorspronkelijk alleen op een magnetische band (spoel of cassette) werd vastgelegd. De "Stemmen" kunnen tegenwoordig echter opgenomen worden met behulp van elk willekeurig opname-apparaat, Zo gebruiken wij de Mini Disc, Een Laptop of een memorecorder. Er komt dan geen band meer aan te pas. De benaming "Elektronisch Stemmenfenomeen" zou beter op zijn plaats zijn (afgeleid van het Engels: Electronic Voice Phenomena). Instrumentele Transcommunicatie of ITC, is een breder begrip en duidt naast geluid ook beeld aan. Hier word door ons nu in een beginstadium mee geëxperimenteerd.

 

tape en MD digitale recorder

 EVP KOFFER evp zolder

Hierboven een aantal gebruikte apparaten. Foto 1 Is een analoge recorder met cassette's Een oude techniek die door de bepaalde karakteristiek toch de voorkeur kan hebben, op dezelfde foto zien we ook een MD (mini disc) recorder. Digitaal in hoge kwaliteit. Het is voor EVP een mooi systeem omdat de geluidskwaliteit relatief hoog is en er in mono soms tot 4 uur op een disc opgenomen kan worden.

De foto ernaast is een digitale recorder, dit is geen memorecorder. Deze heeft 2 gerichte microfoons en versterkt het geluid aanzienlijk. vergelijkbaar met het gehoor van een hond.  De onderste foto is een koffer met EVP opname apparatuur. De 2 zwarte boxjes links aan de bovenzijde zijn EMF (Electro Magnetic Field) loggers. zij zetten de electromagnetische signalen om in hoorbaar geluid een systeem dat compleet door ons is bedacht en gebouwt . De Laatste foto is een basis opstelling in ons proef centrum. Daar worden O.a. stationair EVP opnames gemaakt.

De schaaldraai methode is de bekendste, daarbij word radiosignaal gebruikt, dit ziet men ook terug in O.a. de Ghostbox die op internet zeer polulair word. Minder bekend is de draaggolf methode. die passen wij het meest toe. In ghosthunting onderzoek worden ook vaak recorders gebruikt die gewoon geluid uit de omgeving opnemen. in de stilte is vaak een stem te horen. Bijvoorbeeld ook tijdens een pendelsessie.